Relining - rörinfordring

Frågor & svar om relining / rörinfordring

Fråga:

Vad innebär relining / rörinfodring / rör-i-rörmetoden ?

 

Svar:

Relining, rörinfordring eller rör-i-rör-metoden som den också kallas är en rivningsfri metod för att renovera ledningar, rör och hela rörsystem som inte längre uppfyller sin funktion.

 

 

Fråga:

Finns det flera metoder för att utföra relining ?

 

Svar:

Ja det finns två metoder för relining, strumpmetoden och lösplastmetoden/sprutmetoden:

 

Strumpmetoden innebär att istället för att ta bort de gamla avloppsrören och byta ut dom mot nya, så låter man de gamla rören ligga kvar och så skapar man ett nytt plaströr inuti de gamla genom att föra in en mjuk strumpa som är indränkt i epoxy i röret. Med hjälp av tryckluft så pressar man strumpan mot insidan av det gamla röret tills dess att strumpan stelat och skapat ett nytt rör inuti det gamla. Det nya röret har samma livslängd som ett helt nytt plaströr.

 

Lösplatmetoden/ Sprutmetoden innebär att man sprutar insidan av det befintliga röret med en plast eller annat material som när det stelnar, har skapat ett nytt rör inuti det gamla. Bra metod för ledningar med små dimensioner, men fungerar dåligt om det gått hål rak genom rören, då det blir svårt att täppa igen hålen med färgen/plasten.

 

 

Fråga:

Finns det flera ord och uttryck för relining?

 

Svar:

Absolut, det finns flera ord och uttryck som beskriver den metod som vi kallar för relining. Några exempel och varianter på dessa andra namn på metoden är:

 

Rörinfordring

Rör-i-rör-metoden

Rivningsfri rörrenovering

Rivningsfritt stambyte

Rörrenovering

 

Fråga:

Vilka typer av rör och ledningar kan relinas av RM Relining?

 

Svar:

Vi kan relina de flesta typer av rör som har en diameter på upp till 220mm. Rör som kan renoveras genom relining / rörinfodring är t ex spillvattenrör, som är ett finare ord för avloppsrör. Avloppsrör är t ex utgående avloppsledningar från villor ut till den kommunala avloppsledningen, avloppsrören som ligger i bottenplattan i flerbostadshus, de stående avloppsrören i en fastighet som kallas stammar osv. Även dagvattenledningar, dvs stuprören, som går från taket och leder bort t ex regnvatten och smältvatten och som i många fall kan vara ingjutna i t ex fasaden fungerar utmärkt att reliina. Även avluftningsrör går bra att relina.

 

Vår metod för rörrenovering kan med andra ord användas för många olika typer av rör och rördimensioner. Relining är även en bra metod för att renovera gamla rör när dessa är ingjutna i t ex trappor, skyddsrum, pannrum, bottenplattor osv, dvs när det är krångligt, dyrt och riskabelt att försöka bila eller riva bort kring röret för att komma åt att byta det mot ett helt nytt. I samtliga dessa fall är relining, rörinfordring, rörirörmetoden ett bra och snabbt alternativ till tradtionellt byte. Om Ni vill veta om vi kan hjälpa Er att renovera just Era rör, kontakta oss idag.

 

 

Fråga:

Var i landet arbetar ni och vilka kunder har ni?

 

Svar:

Vi kan utföra våra tjänster i Stockholm samt hela Mälardalsområdet och vi har alla typer av kunder, allt från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter osv till privata och kommunala, landstingsägda och statliga företag, bostadsbolag och fastighetsägare. Vi kan i princip arbeta i alla typer av fastigheter och byggnader, både små och stora, gamla som nya osv. Om man har problem med avloppen, så har vi lösningarna!

 

 

Fråga:

Vad finns det för fördelar med relining/rörinfordring jämfört med traditionell rörrenovering där man byter ut röret mot ett nytt?

 

Svar:

Relining har många fördelar jämfört med tradtionell rörrenovering, bland annat är metoden snabbare, mindre störande för boende och de som befinner sig i fastigheten, ofta billigare och bättre för miljön samt innebär ett mindre ingrepp i fastigheten än andra metoder. Läs mer om fördelarna under rubriken "Fördelar med relining / rörinfordring"

 

 

Fråga:

Hur länge håller ett relinat rör jämfört med ett helt nytt rör?

 

Svar:

Reliningen innebär ju att man skapar ett nytt plaströr inuti det gamla röret och detta nya rör får lika lång livstid som ett helt nytt rör.

 

 

Fråga:

Vad får man som kund för garantier för utförda reliningsarbeten?

 

Svar:

Vi ger alltid hela 10 års garanti på utförd relining med strumpmetoden och 5 års garanti för relining med lösplast/sprutmetoden. Utöver garantierna så har vi även en omfattande företagsförsäkring som täcker eventuella skador som vi skulle orsaka. Läs mer om detta under rubriken "Garantier och försäkringar"

 

 

Fråga:

Finns det inte risk att plasten avsöndras i dricksvattnet?

 

Svar:

RM Relining & Bygg AB relinar inte vattenrören, dvs de rör som leder in vattnet in i huset, utan vi relinar bara avloppsrör och andra typer av rör i fastigheter.

 

 

Fråga:

Hur lång tid tar det för strumpan som är indränkt i epoxy att stelna så att man kan börja använda avloppen igen?

 

Svar:

Hur lång tid det tar för strumpan att stelna beror framförallt på hur varmt det är i den miljö där röret finns och vilken typ av epoxy man använder. Ju högre temperatur, desto snabbare stelnar strumpan. Vi har utrustning som ökar temperaturen, vilket gör att en strumpa kan stelna tillräckligt på 4-6 timmar, jämfört med 6-24 timmar utan extra värme och beroende på temperaturen runt omkring. Se bifogat schema över hur snabbt olika typer av epoxy stelnar vid olika temperaturer.

 

 

Fråga:

Hur gör man för att strumpan som skjuts in i röret skall bilda ett rör?

 

Svar:

När man skjutit in strumpan i röret, så blåser man upp strumpan inifrån genom att spruta in luft under högt tryck som pressar strumpan mot insidan av röret. Röret hålls utspänd på detta sätt tills strumpan helt stelnat och bildat ett självbärande rör.

 

 

Fråga:

Är relining en bra metod för att renovera badrum?

 

Svar:

När man t ex genomför ett traditionellt stambyte, så måste man i princip alltid renovera även badrummen, men det beror inte på att man måste riva väggar för att komma åt att byta de befintliga stammarna = rören, vilket man slipper med relining. Anledningen till att man måste renovera badrummen är en helt annan, nämligen att det tätskikt som sitter bakom kaklet/våtrumstapeten på väggarna och under klinkers/våtrumsmattan på golvet, helt enklelt blivit så utsliten att tätskiktet inte längre uppfyller sin funktion. Tätskiktet har till uppgift att hindra vatten och fukt som tränger igenom skarverna mellan kakel och klinker att tränga in i konstruktionsbetongen och övriga material bakom badrumsväggarna och golvet. Om fukt tar sig igenom tätskiktet så kan det orsaka fuktskador som leder till t ex mögelproblem och som måste åtgärdas, vilket kostar mycket pengar.

 

Relining / rörinfodring är ingen metod för att renovera eller åtgärda utslitna tätskikt bakom kakel och klinker, utan metoden fungerar endast för att renovera avloppsrören och andra rör och ledningar som är placerade i golvet och väggarna. Detta betyder att oavsett om man använder traditionellt stambyte eller relining som metod för att renovera utslitna rör, så måste man ofta riva ned hela badrummet och renovera även det från grunden, om det är så att man bedömmer att tätskiktet är utslitet. Undantaget är t ex om man precis renoverat sitt badrum och satt ett nytt tätskikt, då kan relining vara en bra metod för att renovera avloppsrören utan att behöva riva ned det nyrenoverade badrummet. Man måste dock komma ihåg att vattenrören till blandare, dvs kranarna i badrummen och kök, inte kan relinas, utan dessa måste bytas ut, då man inte bör relina vattenledningarna.

 

 

Fråga:

Kan jag få en skritlig offert från RM Relining ?

 

Svar:

Naturligtvis skickar vi ut skriftliga offerter som innehåller pris samt vad som omfattas av offerten. Vi vill göra allt som går för att minska risken för missförstånd och skriftliga offerter är en viktig del av detta. Det är naturligtvis kostnadsfritt att begära en offert av oss på RM Relining & Bygg AB. Kontakta oss idag!

 

 

Fråga:

Jag bor i Uppsala, kan ni göra relining / rörinfordring hos mig?

 

Svar:

Absolut, vi utför våra tjänster i hela Stockholms län från Norrtälje i norr till Södertälje i söder, men även i övriga Mälardalen som t ex Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Nyköping, Nynäshamn, osv. Kontakta oss idag för mer information.

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE