Spolning

Frågor & svar om spolning

Fråga:

Vad innebär spolning?

 

Svar:

Spolning är en metod som man använder sig av när det t ex blivit stopp i ett avloppsrör. Då

för man in en slang ned i t ex toalettstolen och med hjälp av hett vatten under högt tryck så

försöker man spola bort det som orsakat stoppet. Lösa föremål som t ex toalettpapper och

sådant som spolats ned i toaletten och orsakat stoppet, kan ofta spolas bort och på så sätt

lösa problemet. Om det inte räcker att spola röret för att lösa stoppet, så måste man göra så

kallad mekanisk rensning med kedjor eller andra verktyg.

 

 

Fråga:

Jag har hört om en fastighetsägare som spolade avloppen i fastigheten trots att det inte fanns något stopp, varför gör man så?

 

Svar:

Att spola avloppen i en fastighet kan vara en bra underhållsåtgärd för att hålla avloppen rena och därmed undvika framtida akuta stopp. Genom att regelbundet spola avloppen så spolar man bort sådant som kan orsaka framtida stopp och sparar både pengar och onödig irritation bland boende och hyresgäster när man undviker dyra akututryckningar för att lösa akuta stopp.

 

 

Fråga:

Kan RM Relining & Bygg AB utföra spolning åt mig som privatperson?

Svar:

Absolut, vi arbetar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt privata och allmännyttig bostadsbolag och fastighetsägare i Stockholms län och hela området kring Mälardalen. Ta kontakt med oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

 

 

Fråga:

I vilka situationer funkar spolning bra som metod för att få bort stopp?

 

Svar:

När någon spolat ned lösa föremål t ex i en toalett och där föremålen antingen går att pressa ned igenom hela rörsystemet eller om föremålet går att spola sönder med hjälp av vattnet under högt tryck, så är metoden väldigt effektiv.

 

 

Fråga:

När funkar inte spolning som en bra metod för att få bort stopp i avlop?

 

Svar:

Hur effektiv spolningen är som metod, beror helt på vad stoppet beror på.

Om det t ex vuxit in rötter i ett avloppssystem, så är det sällan tillräckligt att

bara spola för att återställa flödet utan då måste man mekaniskt rensa

avloppsröret för att få bort rötterna. Samma sak gäller om stoppet t ex består

av att någon slängt ned cement eller motsvarande i avloppet, det går inte heller

att spola bort om det gått så pass lång tid att cementen hinner stela inuti

avloppet. Läs mer om mekanisk rensning under rubriken "Rensning"

 

 

Fråga:

Hur lång tid tar det att spola avloppssystemet i en fastighet?

 

Svar:

Det är svårt att svara generellt på, då många faktorer påverkar hur lång tid det tar. T ex så beror det på varför avloppet skall spolas, dvs om det är en akut spolning för att få bort ett stopp eller om spolningen görs som en underhållsåtgärd för att undvika framtida stopp. Om man spolar som en underhållsåtgärd, så bör hela avloppsysstemet i fastigheten spolas. Är det däremot ett akut stopp, så beror det på hur väl man lyckats identifiera var stoppet finns och sedan beror det på vad själva stoppet beror på, det är med andra ord svårt att säga generellt hur snabbt en spolning tar, då varje fastighet och situation är unik.

 

 

Fråga:

Om jag skall anlita RM Relining så vill jag först ha en skriftlig offert där det framgår pris och vad som ingår i priset, är det möjligt att få?

 

Svar:

Naturligtvis lämnar vi alltid skriftliga offerter till våra kunder. Vi vill ha så bra och tydlig kommunikation med våra kunder som möjligt och skriftliga offerter är en viktig del för att undvika missförstånd. Kontakta oss idag!

Röret till vänster visar hur det kan se ut i ett rör som börjar sättas igen av avlagringar. Röret till höger visar hur rent röret kan bli efter spolning.

 

Rör som spolats av RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE