ROT-avdrag

ROT-avdrag

 

De tjänster som RM Relining & Bygg AB utför är berättigade till ROT-avdrag för privatpersoner enligt gällande regler per 2016-03-30 där de viktigaste delarna är:

 

Från 1 januari 2016 är ROT-avdraget sänkt från 50 % till 30 %, dvs man får avdrag för 30 % av arbetskostnaden.

 

Maximalt ROT-avdrag är 50 000 kr / person och år och detta innebär att man kan köpa ROT-berättigade tjänster för 166 667 kr inkl moms per år och få fullt ROT-avdrag för detta.

 

Notera att endast arbetskostnaden är ROT-berättigad, man kan med andra ord inte få ROT-avdrag för materialkostnader eller andra typer av kostnader i samband med en utförd tjänst.

 

Nedanstående information om ROT-avdraget är hämtat från Skatteverkets hemsida 2016-03-30. Notera att RM Relining & Bygg AB inte tar något ansvar för att informationen är korrekt eller uppdaterad, utan man skall alltid kontakta Skatteverket om man har några frågor om ROT-avdrag, innan man beställer ROT-tjänster:

 

Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

 

1. Krav på dig som köpare

- Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång

- Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst

- Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter

- Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.

- Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.

- Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

 

2. Bostaden

- Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.

- För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

- Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.

- Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.

- Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.

 

3. Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller om du loggar in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

 

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

4. Krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Utföraren får inte vara närstående.

 

5. Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

 

Exempel på rotarbete

 

 

Källa: www.skatteverket.se

 

 

 

 

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE