Orsaker till problem med avloppsystem

Ofta är det väldigt svårt för en villaägare eller en fastighetsägare att veta i vilket skick avloppsrören och andra rör och ledningar i fastigheten är i och det är först när problem med t ex stopp, läckage, dålig lukt, vattenskador osv dyker upp som frågan blir aktuell och ofta akut. Processen från att ett problem börjar uppstår med avloppen i fastigheten tills dess att det är löst med hjälp av relining/rörinfordring kan se ut enligt nedan:

 

De som bor eller arbetar i fastigheten upplever under kortare eller längre tid

att det är något begynnande problem med avloppen. T ex kan behövas flera

spolningar i toaletten för att allt skall försvinna ned, det kan bubbla, lukta illa

och låta konstigt i handfatet när man spolar och det tar tid för vattnet att

försvinna osv. Detta kan tyda på att det är ett begynnande stopp som håller

på att byggas upp i avloppet, som t ex kan bero på att man spolat ned olämpliga

saker i avloppet, hällt ut stekfett i vasken i köket som sätter igen rören, rören har

börjat rosta på insidan vilket gör att det fastnar saker som som spolats ned i avloppet osv. Det kan även vara så att man någonstans i fastigheten, ofta i källaren, har noterat att rör har börjat läcka eller att det till och med börjat rosta hål på rören, men ofta uppmärksammas rörens funktion och skick i samband med ett akut stopp.

 

Man skall komma ihåg att det alltid är större risk för stopp i avloppen ju längre ned i fastigheten man kommer, då allt som spolas ned i avloppen längre upp i fastigheten måste passera genom hela avloppssystemet och sedan ut i den kommunala avloppssystemet. Därför är det vanligt att rören längre ned i fastigheten och i bottenplattor är mer slitna och i sämre skick än högre upp i fastigheten, helt enkelt på grund av ett högre slitage till följd av mer användning. Allra hårdast slits rörböjar och skarvar mellan rören. Skarvarna slits eftersom de är svagaste punkten mellan två rör och vattnet som släpps igenom systemet sliter och drar i skarvarna och leder till förslitningar och utmattning av materialet. Rörböjarna slits för det är denna del av avloppssystemet som får ta emot all den energi det innebär när vatten som spolas ned från ett antal meter ovanför rörböjen, slår ned med full kraft. Rörböjarna slits även när man måste åtgärda akuta stopp, framförallt med mekanisk rensning, då detta påverkar insidan av rören när man drar renskedjor och andra verktyg fram och tillbaka för att få bort stoppen. Man brukar räknar med att ett avloppsystem håller någonstans mellan 30-50 år och att det inte håller längre beror på allt det slitage som rörsystemet utsätts för dagligen helt enkelt sliter ned rören inifrån. Det tar naturligtvis många år för att leda till märkbara negativa effekter, men förr eller senare så måste alla avloppsystem renoveras. Relining, stambyten och andra metoder för att renovera avloppsystemen gör man för att åtgärda de delar av systemet som helt enkelt passerat sin tekniska livslängd och måste åtgärdas mer permanent.

 

När stoppet i avloppet väl blir akut så kontaktar de boende den som är fastighetsägare, som kan vara en privatperson, bostadsrättsförening, privat eller allmänyttig fastighetsägare osv för att anmäla problemet. Bor man i villa så är det den boende själv som får ta tag i problemet, vilket ofta blir akut, då ett stopp i avlopp orsakar både olägenhet och riskerar att leda till t ex vattenskador om vattnet av någon anledning fortsätter stiga i ledningarna. Det är nu dags att göra en analys av orsaker och lämpliga åtgärder.

 

Läs mer:

Undersökning och förslag på åtgärd.

 

Övriga tjänster:

Spolning

Rensning

Rörinspektion

 

I röret till vänster har avlagringar byggts upp som förr eller senare orsakar stopp. Röret till höger har spolats och gjorts rent.

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE