Undersökning och förslag på åtgärder

Som villaägaren / fastighetsägare saknar man ofta de nödvändiga kunskaperna och utrustningen för att själva undersöka vad felen i avlopp, ledningar och rör beror på och framförallt behöver man hjälp för att kunna åtgärda felen på ett korrekt sätt. Om det är ett akut stopp och vattnet stiger i en toalett så måste man snabbt stänga av vattnet till toaletten,

vilket man gör genom att se var närmaste avstängningsventil/ballofix sitter på röret

som leder till toaletten. Vrid på ventilen så att vattenflödet stryps. Om det har kommit

vatten på golvet, försök torka bort det värsta för att minska risken för vattenskador på

t ex trägolv eller för att undvika personskador. När den akuta situationen är hanterad är

det sedan viktigt att snabbt kontakta en fackman som kan komma ut och göra en

undersökning för att fastställa vad problemen i avloppen bero på samt komma med

förslag på åtgärder.

 

När RM Relining & Bygg AB blir kallade till en fastighet så börjar vi med att ta reda på så mycket information som möjligt om problemet, vad det är som hänt, när det inträffat osv och vi försöker identifiera var tex stoppet i avloppet kan tänkas finnas. Nästa steg blir att hitta närmaste punkten där man kan komma åt avloppsröret där man tror problemet finns, vilket kan t ex vara genom toalettstolen, hitta en rens- eller inspektionslucka, genom avloppsröret i handfatet osv. När man sett till att få tillgång till röret, så skall en rörinspektion genomföras, dvs man filmar röret invändigt för att se vad som orsakar stoppet, läckan eller vilket problem man nu har med avloppsystemet. Kameran är antingen självgående på en robot med hjul eller sitter på en slang, som man sticker ned t ex i toaletten och sen skjuter man slangen framåt tills dess att man hittar felet. Rörinspektionen dokumenteras både i form av en film samt anteckningar görs löpande över det man upptäcker.

Om det inte går att göra en rörfilmning pga rören är för igensatta eller när man väl hittar stoppet, så behöver man spola rören med hett vatten under högt tryck alternativt göra meknisk rensning med t ex kedjor, för att få bort stoppet. När man väl fått bort stoppet och kunnat dokumentera skicket på rörens insidor, så kan man bedöma om det räcker med spolning/rensning eller om röret är i så pass dåligt skick att man måste göra rörrenovering i form av relining/rörinfordring. RM Relining & Bygg AB erbjuder två metoder av stamrenovering genom relining/rörinfordring, nämligen strumpmetoden och sprutmetoden, läs mer under rubriken "Val av reliningsmetod"

 

Läs mer

Val av reliningsmetod

 

Övriga tjänster:

Spolning

Rensning

Rörinspektion

 

Ballofix eller annan typ av avstängningsventil används för att stänga av vattnet vid t ex en vattenläcka.

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE