Fördelar med relining - rörinfordring

Jämfört med traditionella metoder för att renovera enstaka rör eller hela rörsystem som innebär att de de befintliga rören måste rivas bort och ersättas med nya, så har reliningen / rörinfordringen många fördelar:

 

Snabbare

Att relina ett rör eller ett rörsystem tar betydligt mindre tid än om man skulle byta ut röret mot ett nytt. Att byta ut röret kräver att man först river allt runt om kring röret, så att man kommer åt att ta bort det. Sedan skall ett nytt rör monteras och väggar och golv runt omkring måste återställas. Allt detta tar mycket längre tid än att låta röret sitta kvar och skapa ett nytt rör inuti, som får lika lång livslängd som ett helt nytt rör.

 

Mindre störande

Att på traditionellt sätt byta ut enstaka rör eller genomföra ett helt stambyte innebär mycket obehag och störningar för boende och de som måste vistas i fastigheten under tiden som arbetena pågår. Traditionell rörrenovering innebär avstängt vatten, avlopp som inte får användas, buller och oljud när rivningsarbeten genomförs, dammspridning i trapphus, i lägenheter och övriga delar av fastigheten under flera veckor/ månaders tid. Eftersom traditionell renovering tar så mycket längre tid än relining / rörinfodring betyder det att man måste lämna i från sig nycklarna till sin bostad samt att hantverkare skall arbeta i bostaden under lång tid, vilket är tröttsamt för boende.

 

Billigare

Med tanke på hur mycket arbeta det innebär att riva, byta ut ett gammalt rör och sedan återställa väggar och tak runt omkring, så blir det ofta betydligt billigare att låta det uttjänta röret ligga kvar och istället relina röret, istället för att byta det. Om man räknar in alla kostnader för rivning, byte av rör, återställning, material, hyra av t ex grävmaskiner etc, så blir relining ofta betydligt billigare i slutändan.

 

Bättre för miljön

Om man skall riva ut befintlig rör och byta dessa mot nya på traditionellt sätt, så innebär detta en mängd negativa effekter på miljön. Dels så måste man ta hand om alla de rivningsmassor som uppstår och dessa kan innehålla t ex asbest, PCB osv som är farligt för människors hälsa. Det borttagna röret måste tas om hand på rätt sätt och återvinnas för att kompensera för det nya röret som man sätter in istället. Dessutom innebär alla transporter och maskiner som krävs för att byta ut röret på traditionellt sätt att onödigt mycket koldioxid släpps ut i atmosfären.

 

Mindre ingrepp i fastigheten

Om ett rör ligger svårtillgängligt, t ex ingjutet i en trappa eller i ett skyddsrum, så är det ofta förknippat med stora kostnader och tekniska svårigheter att kunna byta det existerande röret mot ett nytt rör. Detta gör att relining i många fall är den enda praktiska metoden för att renovera ett svåråtkomligt rör, tack vare att det i innebär så små ingrepp i den befintliga byggnationen.

 

Om det t ex är ett rör som ligger nedgrävt i en villatomt som behöver renoveras ut till kommunens ledning i gatan, så kan en traditionell rörrenovering innebära sönderkörda och uppgrävda gräsmattor och rabatter, som tar lång tid och kräver mycket arbeta för att återställa. Allt detta slipper man med relingen.

 

Fördelar och nackdelar med respektive reliningsmetod

RM Relining & Bygg AB kan utföra relining med både strumpmetoden och lösplast/sprutmetoden och respektive metod kan vara olika lämplig för olika situationer. Kontakta därför oss idag för mer information om vilken metod som kan vara lämpligast för just Ert problem samt för att få en offert.

 

Övriga tjänster:

Spolning

Rensning

Rörinspektion

 

Rötter som tränger in i markledningar är ett problem som ofta orsakar stopp och andra problem med avloppen.
Strumpa har skjutits i stående avluftningsrör.

Före relining Efter relining

Strumpan som förts in i det stående avluftningsröret hålls utspänt med hjälp av tryckluft tills det stelnat och blivit självbärande.

Rör för avluftning som relinats i flerbostadshus.

Andra änden på strumpan är tät så att tryckluften kan spänna ut strumpan mot insidan i gamla röret.

När strumpan härdat så har ett nytt rör bildats inuti det gamla.

När röret härdat så skär man upp änden på det nya röret och så har ett nytt rör bildats inuti det gamla röret som har lika lång livslängd som ett helt nytt rör.

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE