Relining / rörinfordring

Det finns många olika namn på tekniken som vi kallar för relining, t ex rörinfodring, rör-i-rör-metoden, rivningsfri rörrenovering, rivningsfritt stambyte etc. Det finns två metoder för relining, strumpmetoden och lösplatsmetoden/ sprutmetoden och vi på RM Relining & Bygg AB kan erbjuda våra kunder båda dessa metoder:

 

Strumpmetoden innebär att man sprutar in en mjuk strumpa av epoximättad polyesterfilt i det befintliga röret. Strumpan blåses sedan upp med tryckluft så att den håller formen medan den stelnar vilket tar ca 6-24 timmar beroende på temperaturen runt röret som renoveras. När epoxystrumpan sedan stelnat har det skapats ett nytt självstående rör i det befintliga röret som får samma livslängd som ett helt nytt rör. RM Relining & Bygg AB lämnar alltid 10 års garanti på utförd relining med strumpmetoden.

 

Lösplastmetoden/sprutmetoden innebär att man sprutar insidan av det befintliga röret med en plast eller färg och på så sätt skapar ett nytt rör inuti det gamla röret. Metoden fungerar bra på rör med små dimensioner, men fungerar dåligt på rör som det gått hål på eller har andra omfattande skador. RM Relining & Bygg AB lämnar 5 års garanti på utförd relining med lösplastmetoden/sprutmetoden.

 

Vi kan utföra relining på rör med diametern 50-220 mm och reliningsmetoden kan användas i alla typer av byggnader och fastigheter. Rör som kan relinas är t ex utgående avloppsledning från en villa ut till den kommunala avloppsledningen, rören i bottenplattan i flerbostadshus, dagvattenledningar, dvs stuprör, avluftningsledningar, spillvattenrör med flera. Om Ni vill veta om vi kan hjälpa Er att renovera just Era rör, kontakta oss idag.

 

Innan man kan börja relina rören, så gör man en rörinspektion, dvs man filmar rören invändigt för att säkerställa skicket samt för att upptäcka eventuella skador och stopp. För att kunna filma rören så måste man ofta göra rent dom först med hjälp av spolning eller mekanisk rensning. Att rören är helt rena invändigt innan man börjar relina är en förutsättning för ett gott slutresultat.

 

Läs mer:

Orsaker till problem med avloppsystem

 

Övriga tjänster:

Spolning

Rensning

Rörinspektion

 

Om ett rör passerat sitt tekniska bäst före datum, så kan relining / rörinfodring vara en bra metod för att renovera rören.
Exempel på hur ett gammal rör kan renoveras på ett enkelt sätt med hjälp av relining/rörinfordring.
Stående avloppsstam som renoverats av RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE