Val av reliningsmetod

Det finns två metoder för att genomföra relining och RM Relining & Bygg AB kan erbjuda sina kunder både strumpmetoden och löstplastmetoden/sprutmetoden:

 

Strumpmetoden

Denna metod för att göra rörrenoveringen, som ibland även kallas rör-i-rör-metoden eller en metod för rivningsfri rörrenovering, innebär att man skjuter in en strumpa som är indränkt i epoxy i det gamla och rengjorda röret. Strumpan blåser man sedan upp med hjälp av tryckluft och sedan låter man strumpa torka och samtidigt härda. När röret är torrt och härdat efter 4-24 timmar, så har strumpan bildat ett nytt rör inuti det gamla röret som får lika lång livslängd som om man bytt ut det gamla röret mot ett helt nytt rör. Det finns många fördelar med att göra relining / rörinfodring jämfört med att byta ut röret:

 

- Det går snabbare

- Det är mindre störande för boende och de som vistas i fastigheten

- Det blir ofta billigare

- Det är bättre för miljön

- Det innebär ett mindre ingrepp i fastigheten

För att läsa mer om fördelarna med relining / rörinforing / rör-i-rör-metoden,

se rubriken "Fördelar med relining/rörinfodring"

 

Strumpmetoden går att använda även om det är hål rakt igenom det befintliga röret, då

strumpan när den stelnar bildar ett självbärande rör som får samma funktion och livslängd som

ett helt nytt rör. Det spelar heller ingen roll om det befintliga röret är gjort av plast, gjutjärn eller

något annat material, metoden fungerar oavsett. Metoden är framförallt lämplig när det handlar

om rörrenovering av ingjutna rör i t ex trapphus, bottenplattor, skyddsrum osv, som innebär stora

kostnader och tekniska utmaningar för att kunna byta ut de befintliga rören. RM Relining & Bygg

AB lämnar alltid 10 års garanti på utfört arbete, både för material och för arbete.

 

Lösplastmetoden eller sprutmetoden

Sprutmetoden innebär att istället för att skjuta in en färdig strumpa som bildar ett nytt rör inuti det gamla, så sprutar man en beläggning på insidan av det gamla röret, som bildar ett nytt rör när det torkat. Denna metod är bra om man skall relina smalare rör och ledningar som har många krökar, men metoden är inte att rekommendera i rör som har stora skador och hål, då det är svårt att få beläggningen att täcka hålen på ett bra sätt. Vi lämnar alltid 5 års garanti på utförd relining med lösplastmetoden/sprutmetoden.

 

Vi kan erbjuda Er som kund relining med både strumpmetoden och löstplastmetoden/sprutmetoden. Kontakta oss idag för mer information!

 

Läs mer:

Fördelar med relining - rörinfordring

 

Övriga tjänster:

Spolning

Rensning

Rörinspektion

En rulle med den strumpa som används för att genomföra relining.
Rör som relinats med hjälp av strumpmetoden och där strumpan nu stelnat.

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE